Elmu-säätio

Elävän Musiikin Säätiö ELMU rs (s. rek 2726)

Elävän musiikin säätiö ELMU, on perustettu 1989. Säätiö on toimintansa aikana edistänyt elävän musiikin esittämismahdollisuuksia vuosittain jaettavin stipendein ja lahjoituksin. Stipendejä ovat saaneet niin yksilöt kuin yhteisöt kuten esimerkiksi Flow festivaali alkutaipaleellaan ja Oranssi ry uusien bändien nostamisesta. Lahjoituksia ovat olleet esimerkiksi kustomoidut arvosoittimet lahjakkaille musiikkilukiolaisille käytettäväksi lukion ajan. Säätiö on holdingyhtiönsä Lepakko Oy:n kautta sijoittanut uusiin yhtiöihin joista parhaat ovat monipuolistaneet elinkeinoa uusin kannattavin liikeideoin. Tällaisia ovat olleet mm. Tuska Festivaali, Backline Rental Oy, Nemesys Oy, joka esimerkiksi on toteuttanut Tiketin lipunmyyntijärjestelmän. Säätiö oli aikanaan Radio Cityn merkittävä omistaja.

Vuodesta 2009 säätiö on ajanut musiikkialan vuokratalon rakentamista Helsinkiin. Vuokratalon hallinnointia varten säätiö perusti 2015 yleishyödyllisen asunto-osakeyhtiön Elmu Asunnot Oy:n. Ensimmäinen vuokratalo, Jallukka, Helsingin Jätkäsaaressa on muuttovalmis maaliskuun 1. 2017.

Hallitus
Juha Tynkkynen, pj., saatio@jalukka.fi
Teemu Lehto, vpj.
Mari Hatakka
Jouni Markkanen
Juha Richie Mattila
Jone Nikula
Lauri Hakoniemi, Elävän musiikin yhdistys ry:n edustaja
Janne Puurtinen Elävän musiikin yhdistys ry:n varaedustaja