Elmu säätio

Elävän Musiikin Säätiö ELMU sr (0870593-7)

Elävän musiikin säätiö ELMU sr on perustettu vuonna 1990 ja sen “ tarkoituksena on edistää musiikintekijöiden ja kuluttajien yhteistoimintaa, elävän musiikin esittämismahdollisuuksia ja suomalaisen musiikin laatua.”

Säätiö on toimintansa aikana jakanut apurahoja ja stipendejä henkilöille ja tahoille, jotka ovat edistäneet musiikkialaa toiminnallaan. Stipendejä ovat saaneet mm. Flow -festivaali , Oranssi ry, Kontula Electronic. Säätiö on tehnyt myös instrumenttilahjoituksia lahjakkaille musiikkilukiolaisille. Säätiö on tytäryhtiönsä Lepakko Oy:n kautta sijoittanut uusiin yhtiöihin, joista parhaat ovat monipuolistaneet elinkeinoa uusin kannattavin liikeideoin. Nykyisiin omistuksiin kuuluu Finnish Metal Events oy (Tuska-festivaali), Backline Rental Oy. Säätiö oli aikanaan myös Radio Cityn merkittävä omistaja.

Säätiö hallinnoi myös Teemu Raimorannan rahastoa ja Tuska20v -rahastoa.

Elävän musiikin säätiö ELMU sr käynnisti vuonna 2009 mittavan projektin musiikkialan vuokra-asuintalon saamiseksi Helsinkiin. Talo sai nimekseen Jallukka, ja se valmistui yhteistyössä Y-Säätiön kanssa Helsingin Jätkäsaareen maaliskuussa 2017. Säätiön asuntoja on talossa 25 kappaletta. Jallukkaa hallinnoi säätiön 100% omistama Elmu Asunnot Oy.

Seuraava Elmu säätiön ja Y-Säätiön Jallukka valmistuu Tampereelle. Musiikki- ja taidealan vuokratalo Tampereen Jallukka on muuttovalmis ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 2021. Asuntoja kiinteistössä on yhteensä 36 kpl. Asunnot tulevat hakuun tammikuussa 2021.

Säätiön puheenjohtajat:

Henrik-Otto Donner (1990-2013)

Christian Moustgaard (2013-2018)

Juha Tynkkynen (2018-)

Hallitus
Juha Tynkkynen, pj., saatio@jalukka.fi
Teemu Lehto, vpj.
Mari Hatakka
Jouni Markkanen
Juha Richie Mattila
Jone Nikula
Lauri Hakoniemi, Elävän musiikin yhdistys ry:n edustaja
Janne Puurtinen Elävän musiikin yhdistys ry:n varaedustaja